Gratis besøgstæller

Betingelser for 2+2 års garanti

Betingelser for 2+2 års garanti

Din 2+2 års garanti er kun gældende, hvis du kan fremvise original faktura på dit køb sammen med 2+2 års garantibeviset.

Garantien er underlagt nedenstående betingelser:

Garantiperioden

Garantien er en forlængelse af den lovbestemte 2-årige reklamationsret, og gælder derfor i 4 år fra købsdatoen. Der tages ikke højde for senere levering og/eller ibrugtagning af produktet.

Garantiperioden forlænges ikke ved udførsel af service, der er omfattet af garantien, eller ved ombytning, og udløser heller ikke en ny garantiperiode.

For at 2+2 års garantien kan træde i kraft, er det et krav, at kunden kan dokumentere, hvor og hvornår produktet er købt ved forevisning af kvittering sammen med 2+2 års garantibeviset.

Garantien bortfalder helt, hvis køber oplyser fejlagtige informationer.

Hvad omfatter 2+2 års garantien?

SA-Service påtager sig en frivillig forpligtelse i henhold til købeloven ved at tilbyde dig 2+2 års garanti. Derfor er det SA-Service, der afgør, om produktets skade eller defekt skal repareres, om defekten kræver en ombytning til et tilsvarende produkt eller om kunden skal godtgøres med et beløb eller tilgodebevis svarende til produktets aktuelle værdi. Krav om erstatning eller kompensation er udelukket inden for 2+2 års garantien.

2+2 års garantien omfatter som udgangspunkt hele produktet, men er kun gældende ved fejl og skader som producenten eller forhandleren er skyld i. Garantien dækker kun, hvis produktet er blevet anvendt til privat brug, og kun hvis produktet ikke har været i brug mere end almindeligt. Produkter skal, for at 2+2 garantien er gældende, behandles med almindelig forsigtighed og i overensstemmelse med produktets brugsvejledning. Garantien omfatter kun produkter, der er leveret inden for Danmarks grænser inklusive Grønland og Færøerne.

Hvis SA-Service kan dokumentere, at defekten eller skaden ikke er dækket af garantien, kan kunden blive pålagt eventuelle ekstra omkostninger i forbindelse med undersøgelser eller reparationer af produktet. Kunden skal i sådanne tilfælde være orienteret om og have accepteret risikoen for selv at skulle afholde mulige omkostninger.

Produkter omfattet af garantien

SA-Service tilbyder 2+2 års garanti på mange hårde hvidevarer, men ikke på alle produkter i hverken vores butikker eller på vores hjemmesider. De produkter, der er dækket af garantien, er i butikkerne markeret med 2+2-mærker. På SA-Service.dk er 2+2 års garantien markeret i produktets specifikationer. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt et produkt er dækket af 2+2 garantien, er du altid velkommen til at spørge os.

2+2 års garantien omfatter ikke

 • Skader på produktet, der er forårsaget af overlagte eller skødesløse handlinger.
 • Skader, der opstået som følge af forkert og uagtsom brug af produktet. Læs derfor produktets betjeningsvejledning grundigt.
 • Skader og reparationer, der skyldes fejlbetjening, fejlinstallation og fejlindstilling, som ikke er lavet i henhold til produktets betjeningsvejledning.
 • Skader i forbindelse med reparationer, der ikke er udført af en autoriseret serviceudbyder inklusive forringelser af produktet, der er forårsaget af en uautoriseret servicering.
 • Udgifter i forbindelse med udskiftning af dele eller omkostninger til en evt. servicemontør.
 • Skader, der er opstået som følge af manglende vedligehold og rengøring.
 • Skader, der er opstået under transport foretaget af kunden selv.
 • Skader, der er forårsaget af force majeure for eksempel oversvømmelse, frostsprængninger, lynnedslag, brand, elektriske forstyrrelser o.l.
 • Almindelig slitage
 • Forbrugsdele som eksempelvis pærer, batterier, filtre, gummilister, glas som forudsættes at have en kortere levetid end garantiperioden ved almindelig brug.
 • Skader på tilbehørs-dele som for eksempel glashylder, bestikkurve og bakker, lampeglas, hvis der ikke kan dokumenteres produktionsfejl.
 • Skader såsom ridser, buler og eventuelle farveforskelle på dele, der ikke påvirker den almindelige brug af produktet.
 • Indirekte skader og følgeskader.
 • Skader og defekter, der ikke kan påvises under serviceteknikerens besøg.
 • Skader, hvis der er brugt uoriginale dele ved reparationer o.l., som kunden ikke kan dokumentere, er af samme kvalitet og med samme specifikationer som de originale dele.

Tvister og lovvalg

Betingelserne for 2+2 års garantien er underlagt dansk ret, med undtagelse af dansk rets lovvalgsregler, og skal fortolkes i overensstemmelse dermed, ligesom enhver tvist eller krav der udspringer af eller relaterer sig til betingelserne skal løses efter dansk ret, med undtagelse af dansk rets lovvalgsregler.

Når skaden er sket

Er der opstået skader der er omfattet af 2+2 års garantien, skal du hurtigst muligt rette henvendelse til os.

Ved anmeldelse af skade skal du kunne dokumentere, ved fremvisning af garantibevis og faktura, hvornår du har købt og fået installeret dit produkt.

Udbedring af skader foretages indenfor normal arbejdstid og kun i hverdage. Erstatnings- eller låneprodukter tilbydes som udgangspunkt ikke.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os.

Vi har alle de kendte kvalitetsbrands

SE ALLE BRANDS
1